Geelvleugel ara (Ara macao)

Status: niet bedreigd
Verspreidingsgebied: meest verspreide soort; Mexico, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Equador, Peru, Venezuela, Guyana, Suriname, Frans-Guyana, Brazilië en Bolivia.

Geelvleugel ara

Ze leven in loofbossen, regenwouden en op berghellingen tot hoogten van 500 meter. Plaatselijk zelfs tot op hoogten van 1 500 meter. Buiten de broedtijd komen ze voor in familieverbanden en in groepen van 20 tot 30 vogels. Binnen deze groepen blijven de gevormde paren gehandhaafd. Als het broedseizoen aanbreekt, zonderen de paren zich af om de oude broedplaatsen weer op te zoeken. De paarbinding bij ara’s is zeer sterk en wordt bevestigd door vaak te ‘snavelen’.

Gem. grootte: 85 cm (staart 50 cm)
Gem. levensduur: 50 jaar
Geslachtsrijp: 3 jaar
Broedduur: 27 dagen
Jongen: 1-3
Voedsel: groenten, fruit, zaden, pitten, noten, insecten