Parkreglement

Om de veiligheid van de dieren, de gebouwen en bezoekers in het park te kunnen waarborgen, zijn er een aantal regels opgesteld. Met het betreden van ons park zijn deze regels van toepassing;

Toegang

– Bezoek van het park is enkel toegestaan indien men in het bezit is van een geldig toegangsticket en tijdens de officiële openingstijden.

– Het toegangsticket verschaft enkel toegang tot de publieksgedeelten van het park. Iedereen die zich in het park bevindt, dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket en dient dit op verzoek te tonen. Dit ticket dient u daarom zorgvuldig te bewaren gedurende het bezoek. Het ticket verliest zijn geldigheid bij verlaten van het park.

– De directie behoudt het recht (een deel van) het park te sluiten of een verdere toegang van bezoekers te beperken. Bij een beslissing van deze aard kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden en vindt er geen vergoeding van kosten plaats.

– De seizoenspassen blijven eigendom van Familiepark Harry Malter.
Deze kunnen worden ingenomen indien de bezitter zich onbehoorlijk gedraagt of in strijd handelt met dit parkreglement. Hieronder valt ook het gebruiken van een seizoenspas dat niet op naam van de bezoeker staat.

Algemeen

– Het betreden van het park is op eigen risico.

– U dient zich alleen op de paden te begeven. Het is verboden over omheiningen te klimmen of afzettingen te omzeilen. Dienstpaden zijn alleen toegankelijk voor personeel.

– Personen onder invloed van alcohol of verdovende middelen wordt de toegang geweigerd of worden uit het park verwijderd zonder vergoeding van kosten.

– Alle ouders en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor degenen die onder hun leiding het park bezoeken.

– Kinderen zonder begeleiding kan de toegang geweigerd worden.

– Mocht u van mening zijn dat u tijdens uw bezoek (onterecht) hinder heeft ondervonden dan kunt u uw bezwaren bij de kassa’s van het park op schrift laten zetten.

Veiligheid van onze dieren

– Met het oog op de veiligheid van zowel u als bezoeker als van onze dieren is het ten strengste verboden zich in de verblijven te begeven. Ook het door de tralies of hekwerken steken van handen, vingers, stokken of andere voorwerpen is strikt verboden.

– Het aaien van dieren is niet toegestaan. (met uitzondering van de dieren in de kinderboerderijen)

– Het is verboden de dieren te voederen.

– Het in de dierenverblijven terecht laten komen van afval of andere voorwerpen is strikt verboden.

– Indien u getuige bent van een van bovenstaande gebeurtenissen, wordt u verzocht deze te allen tijde bij een medewerker te melden.

Meegebrachte artikelen

– Het nuttigen van eigen etenswaren is niet toegestaan in het restaurant of op het terras gelegen bij het restaurant, pick-nick banken zijn voorzien in het park en op de speeltuin.

– Radio’s en overige geluidsapparatuur mogen niet gebruikt worden daar deze overlast kunnen veroorzaken voor zowel dieren als overige bezoekers.

– Rollend materieel, zoals kinderfietsjes, rolschaatsen en skateboarden is niet toegestaan. Kinderwagens en rolstoelen vormen hierop een uitzondering.

– Het bezit van wapens en/of het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen is verboden. Bij constatering geldt direct uitzetting van het park zonder vergoeding van kosten.

Honden

– Honden zijn in het park enkel toegestaan aan de leiband.

Geen toegang voor honden waar U vrij tussen de dieren kan lopen (hal ringstaartmaki’s & kinderboerderijen).

Fotograferen en filmen

– Het maken van foto- en filmopnamen in het park is -mits voor privé-gebruik- toegestaan.

– Bij het maken van bovengenoemde opnamen mag nooit enige hinder ontstaan voor overige bezoekers, de dieren of het personeel.

– Professionele fotografie en video voor commercieel gebruik is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie.

– Het is mogelijk dat u als bezoeker wordt gefilmd of gefotografeerd. Familiepark Harry Malter behoudt het recht dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

Attracties en speeltuin

– Het gebruiken van de speelterreinen, speeltoestellen, e.d. is op eigen risico.

– Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels, die op de borden voorkomen of door de parkmedewerkers worden aangegeven, opgevolgd te worden. Voor een aantal attracties gelden beperkingen voor het gebruik, bijvoorbeeld een minimale of maximale lengte of leeftijd. Uit veiligheidsoverwegingen bent u verplicht om u aan deze voorschriften te houden.

– De directie behoudt het recht om attracties te sluiten. Redenen hiervoor kunnen onder andere zijn: de weersomstandigheden, noodzakelijk onderhoud en te hoge of te lage bezoekersaantallen.

Schade

– Het park wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kunt u met minder plezierige zaken geconfronteerd worden. Mocht u een dergelijke situatie aantreffen dan wordt u verzocht dit altijd direct te melden bij een van de parkmedewerkers.

– Ook een geval waarin u ongewild schade toebrengt, dient te worden gemeld.

– Schade dient altijd onmiddellijk gemeld te worden zodat deze ter plaatse kan worden opgenomen (zie aansprakelijkheid). Eventuele schadevergoeding bij melding op een ander tijdstip is in ieder geval uitgesloten.

Aansprakelijkheid

– Familiepark Harry Malter is slechts aansprakelijk voor schade voor zover die is veroorzaakt door schuld van het personeel. Aansprakelijkheid voor andere schade is uitgesloten.