Blauwgele ara (Ara ararauna)

Status: niet bedreigd
Verspreidingsgebied: van Panama tot aan het noordpunt van Argentinië, ontbreekt in het grootste deel van Venezuela

Blauwgele ara

De opvallende blauwe en gele kleuren dienen als schutkleur in het glinsterende zonlicht in de boomtoppen waarin hij leeft. De ara heeft een indrukwekkende en beweeglijke snavel, waarmee hij ook de hardste noten kan kraken. De snavel dient ook als hulpmiddel bij het klimmen. Zijn sterke poten hebben twee naar voren en twee naar achter gerichte tenen; deze verschaffen hem de nodige grip om te kunnen klimmen en zijn voedsel vast te houden. Op zoek naar voedsel leggen blauwgele ara’s afstanden tot 25 kilometer af.

Gem. grootte: 85 cm (staart 50 cm)
Gem. levensduur: 50 jaar
Geslachtsrijp: 3 jaar
Broedduur: 26 dagen
Jongen: 1, mogelijk meer
Voedsel: groenten, fruit, zaden, pitten, noten, insecten