Kookaburra (Dacelo novaeguineae)

Status: niet bedreigd
Verspreidingsgebied: Oost- & Zuidoost Australië, Tasmanië en Nieuw-Zeeland

Kookaburra

De kookaburra of lachvogel is de grootste ijsvogelsoort. De naam lachvogel slaat op de roep van deze vogel die erg op de menselijke lach lijkt. Het leefgebied bestaat uit loofbossen en graslanden maar ook in agrarisch gebied en nabij menselijke bebouwing, zoals in tuinen en stadsparken. In tegenstelling tot veel andere, meestal kleine soorten ijsvogels is deze ijsvogel niet aan water gebonden maar jaagt hij op landdieren.

Gem. levensduur: tot 25 jaar
Gem. grootte: lengte 41-47cm, snavel: 8-10cm
Gem. gewicht: 310-480g
Broedtijd: tot 25 dagen
Eieren: 2 à 4
Voedsel: muizen en andere kleine knaagdierenkuikens, kikkers, grote insecten, slangen, kleine vogels