Patagonische haas of mara (Dolichotis patagonum)

Status: niet bedreigd
Verspreidingsgebied: zuiden van Zuid-Amerika (Pampa van Zuid- en Centraal Argentinië)

Mara

In grasland lijkt het gedrag van de mara meer op dat van een herkauwer dan van een knager. Als hij zich bij de siësta- in felle zon- echt op zijn gemak voelt, strekt hij zijn voor- en achterpoten. Mara’s zijn sociale dieren die in troepjes van soms dertig en meer exemplaren leven en nooit ver uit elkaars buurt gaan. De jongen van verschillende ouders verblijven allemaal samen in één hol, om de beurt komen de ouders even kijken. Een jonge mara wordt behaard en met open oren en ogen geboren.

Gem. levensduur: 10 jaar
Gem. grootte: 55 à 75 cm
Gem. gewicht: 10 à 15 kg
Geslachtsrijp: vrouwtjes vanaf 3 maanden, mannetjes van 6 maanden
Paartijd: 2 x per jaar (winter en lente)
Draagtijd: 2 maanden
Jongen: 1 à 2 jongen
Voedsel: korrels, hooi/gras, groenten en fruit