Soldatenara (Ara militaris)

Status: kwetsbaar
Verspreidingsgebied: Venezuela, Colombia en Peru

Soldatenara

De soldatenara is een bewoner van het droge en halfdroge landschap. Bewoont zowel het vlakke open bos als de met dennen en eiken begroeide berghellingen en ravijnen in meer bergachtige streken. Het tropische regenwoud wordt als regel gemeden. Soldatenara’s zijn buitengewoon luidruchtig en hebben een onverzadigbare knaaglust. Wat hun stemgeluid betreft, overtreffen ze de andere arasoorten ruimschoots. Ze zijn leergierig, een waar imitatietalent en buitengewoon intelligent.

Gem. grootte: 65-70 cm
Gem. levensduur: 50 jaar
Geslachtsrijp: 3 jaar
Broedduur: 27 dagen
Jongen: 1-3
Voedsel: groenten, fruit, zaden, pitten, noten, insecten. Avocado’s zijn GIFTIG voor alle papegaaien!